Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
  • Dobrze zaprojektowana szkoła
  • Szkoła Promująca Zdrowie
  • Klub Szkół UNICEF

Motto szkoły:

"Pracuj nad sobą, doskonal swoją samoświadomość,

korzystaj ze swoich doświadczeń

- a na pewno osiągniesz sukces.


„Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj.”

(Zam: 14.05.2019 r., godz. 10.10)
W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego nasz szkoła uczestniczyła po raz pierwszy w Światowym Tygodniu Pieniądza, który odbył się w dniach 25–31 marca pod hasłem Learn.Save.Earn – „Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj”.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprosił środowiska szkolne do włączenia się w tegoroczną edycję międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW).

Celem GMW było zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.

Mamy nadzieję, że w tym tygodniu, udało się zainteresować wielu uczniów w różnych grupach wiekowych zagadnieniami finansowymi, których praktyczna znajomość jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wiedza i umiejętności w zakresie zagadnień finansowych to dziś kluczowe kompetencje, które pozwalają osiągnąć młodym ludziom samodzielność finansową w dorosłym życiu, a Światowy Tydzień Pieniądza stworzył doskonałą okazję do podejmowania działań z obszaru edukacji finansowej.

Dużo działo się w naszych klasach. Robiliśmy skarbonki z recykingu. Pani Anetka wykonała interesującą, tematyczną gazetkę na górnym korytarzu. Pani Asia śpiewała piosenki o pieniądzach. Muzyczną prezentację piosenki„If I Were a Rich Man” (pol. „Gdybym był bogaczem”) – z musicalu Skrzypek na dachu wykonał Wiktor z klasy 7a.

Na języku angielskim i hiszpańskim pojawiły się także różne zagadnienia.
Na świetlicy szkolnej odbył się maraton gry "Monopol" oraz gra w warcaby.
Uczniowie klasy 8A rozmawiali o oszczędnościach, przerobili temat: Gospodarowanie środkami finansowymi oparty o zasoby z portalu "Ekonomia na co dzień". Obejrzeli tematycznie dwa filmy i rozwiązali test.

Uczniowie klas 0 - 3 wykonali pracę plastyczno - polonistyczną na temat: „Opisz lub narysuj: a) Pieniądze są potrzebne na ... b) Pieniądze nie są potrzebne na ...” . Celem pracy było kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich, rozwijanie postaw twórczych.
„Maskotka Misia „GROSIKA” która została wykonana przez zerówczaków miała na celu kształtować wśród uczniów potrzebę świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadomieniu jakie korzyści płyną z oszczędzania, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastyczno-technicznych uczniów.

Głównymi celami było:
• Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
• Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
• Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
• Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
• Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
• Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych
Światowy Tydzień Pieniądza pokazał młodym osobom, że przez aktywność i przedsiębiorczość można rozwijać swoje talenty. A rozwijanie talentów dzieci to klucz do kreatywności, sukcesu, a także realizacji marzeń. Drogą do osiągnięcia stawianych sobie celów jest systematyczne oszczędzanie, mądre gospodarowanie finansami oraz pozytywne myślenie o pracy i pieniądzach.

Iwona Bartosiewicz


Album:Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 14.05.2019 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 14.05.2019 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.05.2019 r., godz. 10.26Iwona KopkaEdycja strony
14.05.2019 r., godz. 10.10Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; sekretariat@spn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.