Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły

Praca z ORTOGRAFFITI

Celem pracy z serią ORTOGRAFFITI jest:

- wszechstronny rozwój funkcji poznawczych,
- rozwijanie umiejętności czytania: techniki, tempa, rozumienia czytanej treści,
- utrwalanie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
- kształcenie umiejętności konstruowania form wypowiedzi pisemnej

Uzupełnieniem zajęć grupowych powinna być samodzielna praca ucznia w domu. Ograniczenie pracy ucznia wyłącznie do zajęć grupowych, odbywających się raz w tygodniu, bez systematycznej pracy w domu, spowoduje, że efekty będą mniej widoczne.

Wskazania do samodzielnej pracy ucznia w domu:

- Uczeń pracuje codziennie przez 15–20 minut lub 2–3 razy w tygodniu przez co najmniej pół godziny.
- Raz w tygodniu nauczyciel omawia z uczniem efekty jego pracy i wyznacza kolejne zadania.
- Ważną rolę odgrywają rodzice, którzy powinni wspierać dziecko i zachęcać je do systematycznej pracy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Iwona Kopka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 28.09.2011 r., godz. 18.32
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 28.09.2011 r., godz. 18.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.09.2011 r., godz. 18.33Iwona KopkaEdycja strony
28.09.2011 r., godz. 18.32Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; spn@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.