Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły

Historia szkoły

Kalendarium

- 1934 r. - kierownikiem miejscowej szkoły zostaje Bronisław Tokaj; z jego inicjatywy, przy wsparciu ówczesnego wójta gminy Dłutka i proboszcza parafii, Ludwika Kowieskiego, rozpoczyna się budowa fundamentów pod szkołę ogólnokształcącą w Nieporęcie
- 3 maja 1935 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły
- 1937 r. - oddanie szkoły do użytku;
- 1945 r. - kierownikiem szkoły jest Leon Jankowski
- 1946 r. - pierwsi absolwenci opuszczają mury szkoły
- 1963 r. - kierownikiem szkoły zostaje Józef Kozera - wraz z B. Tokajem przygotowują plany rozbudowy szkoły
- 1969-1971r. - rozbudowa szkoły - dobudowano piętro nad całym istniejącym budynkiem, wyposażono szkołę w centralne ogrzewanie i kanalizację, zaplecze kuchenne, mieszkanie służbowe
- 1973 r. - dyrektorem zostaje Kazimierz Janik- modernizuje klasy przekształcając je w klasopracownie przedmiotowe i wyposażając w liczne pomoce naukowe; dba o wysoki poziom kadry pedagogicznej, kierując wielu nauczycieli na studia magisterskie
- 1977 r. - na stanowisku dyrektora zasiada Irena Wieczorek - efektem jej starań jest budowa sali gimnastycznej
- 14 października 1983 r. - oddanie do użytku sali gimnastycznej
- luty 1994 r. - oddanie do użytku łącznika między szkołą a salą gimnastyczną
- 10 listopada 1997 r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Bronisława Tokaja - twórcy i kierownika szkoły
- 26 września 1998 r. - nadanie szkole imienia Bronisława Tokaja
- 1989 r. - stanowisko dyrektora przejmuje Jan Załęski
- 1990 r.- dyrektorem zostaje pani Halina Powała
- 1 września 1999 r. - dyrektorem szkoły zostaje Edyta Kuś; w budynku szkoły powstaje Gimnazjum w Nieporęcie
- 21 czerwca 2000 r. - szkoła żegna ostatnich ośmioklasistów
- 25 czerwca 2004 r. - po 29 latach pracy na stanowisku sekretarza szkoły na emeryturę przechodzi pani Wanda Szybowska
- 2 października 2006 r. - oddanie do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią
- 1 września 2006 r. - przeniesienie Gimnazjum do nowego budynku

Szkoła dziś

W szkole uczy się blisko 300 uczniów. Mogą oni korzystać z dobrze wyposażonych pracowni specjalistycznych, bogatej w zbiory biblioteki, kuchni, stołówki, sali gimnastycznej, a ponadto z boisk, placów zabaw oraz gabinetów: pedagoga, psychologa, logopedy - reedukatora. W szkole poczynione są remonty i inwestycje ze środków budżetu Gminy Nieporęt, MENiS oraz pozyskanych od sponsorów i prywatnych firm.

Uczniowie

Uczniowie uczą się w 13 oddziałach szkolnych oraz jednym przedszkolnym. Wychowankowie klas IV-VI mają możliwość nauki w klasach sportowych (10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu, w tym nauka pływania na krytej pływalni). Zapewniamy opiekę i stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju. Możemy pochwalić się wysokimi wynikami nauczania. Średnia ocen szkoły kształtuje się rokrocznie powyżej 4,0. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty są zawsze powyżej średniej powiatu. Dzieci po pierwszym etapie edukacyjnym (I - III) osiągają bardzo dobre wyniki w końcowym sprawdzianie kompetencji.


Kadra

Zatrudniamy 33 nauczycieli. Członkowie kadry pedagogicznej to osoby kompetentne, otwarte, energiczne i zaangażowane, pełne nowatorskich pomysłów. Doskonalą się zawodowo, zdobywają kolejne stopnie awansu. Mamy wśród naszych pedagogów osoby wyróżnione za swoje osiągnięcia Nagrodą Kuratora. Do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie są specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda i reedukator.

Rodzice

Istotną rolę we wspieraniu szkoły pełnią Rodzice naszych podopiecznych. W związku z tym przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie prężnie działa Rada Rodziców. Ma ona istotny wpływ na wszystkie ważne dla szkoły sprawy. Rodzice współorganizują z nami uroczystości, imprezy, wycieczki i święta.

Baza

Do dyspozycji uczniów są, dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica szkolna.

Promocja i wsparcie uczniów

W naszej codziennej pracy wspieramy uczniów słabszych, a promujemy i rozwijamy talenty i zainteresowania. Uczniom mającym trudności w nauce oferujemy:
- pomoc specjalistyczną
- opiekę fachowców
- pomoc materialną
- konsultacje
- pomoc w pokonywaniu deficytów rozwojowych
- indywidualizację nauczania

Uczniowie szczególnie uzdolnieni, chcący rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę mogą uczestniczyć w:
- licznych kołach przedmiotowych i zainteresowań
- konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- zawodach sportowych na szczeblach szkolnych i pozaszkolnych
- imprezach promujących ich osiągnięcia Koła zainteresowań
W celu rozwijania zainteresowań naszych podopiecznych dbamy o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mogą brać udział w zajęciach kół:
- recytatorsko - teatralnego i wokalnego
- informatycznego
- przyrodniczego
- ekologicznego
- matematycznego
- warsztatach dziennikarskich
- zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka polskiego

Prężnie działa także szkolne koło PCK, które propaguje wśród uczniów zdrowy styl życia, prowadzi działania profilaktyczne, zmierzające do ochrony zdrowia. Przy szkole funkcjonuje też Uczniowski Klub Sportowy "Pilawa". W ramach jego działalności dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach różnych sekcji. Od 2006 roku należymy do sieci Szkolnych Klubów Eurpejskich prowadząc własny klub -"Europaczka". Współpracuje on m. in. z Fundacją Schumana i Centrum Integracji Europejskiej.

Nagroda Tokaja

Ufundowana przez rodzinę Patrona Szkoły nagroda finansowa jest przyznawana najlepszym absolwentom naszej szkoły od 2000 r.

Gośćmi naszej szkoły byli:

- 21 stycznia 1980 r. - Irena Szewińska - polska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach sprinterskich
- 21 września 1979 r. - Maciej Damięcki - aktor
- 3 czerwca 1997 r. i 13 maja 2005 r. - Wanda Chotomska - pisarka
- 11 stycznia 2002 r. - Mateusz Kusznierewicz - żeglarz
- 11 listopada 2002 r. - Katarzyna Szotyńska - żeglarka
- 24 listopada 2003 r. - Wojciech Brzozowski - Mistrz Świata w windsurfingu
- 21 kwietnia 2006 r. - Joanna Olech - pisarka
- 14 stycznia 2007 r. - Marcin Przybylski - aktor
- 16 kwietnia 2007 r. - Cezary Kucharski - Mistrz Polski 2002 i 2006 w piłce nożnej
- 01 czerwca 2007 r. - Piotr Strejlau - trener asystent Legii Warszawa z podopiecznymi
- 11 stycznia 2009 r. - Marcin Przybylski
- 18 marca 2009 r. - Zofia Klepacka - Mistrzyni Świata w windsurfingu
- 15 grudnia 2009 r.- Wojciech Brzozowski
- 20 stycznia 2010 r. - Mateusz Kusznierewicz
- 02 czerwca 2010 r.- Joanna Olech - pisarka

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 27.09.2017 r., godz. 16.26
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 27.09.2017 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2017 r., godz. 16.27Iwona KopkaEdycja strony
27.09.2017 r., godz. 16.27Iwona KopkaEdycja strony
27.09.2017 r., godz. 16.26Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; spn@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.