Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach

Liczba odwiedzających: 350
Materiały pomocnicze dla rodziców do kształcenia na odległość dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowane przez Zespół ds pomocy specjalistycznej.