Sylwetka patrona

Liczba odwiedzających: 359

BRONISŁAW TOKAJ

tokaj.jpg (35 KB)

Urodził się 7 września 1901 roku. Był synem chłopa ze wsi Łbiska w ówczesnym powiecie Grójeckim. Miał dziesięcioro rodzeństwa. W 1916 roku ukończył miejscową jedno-klasówkę. Następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum w Grójcu. Od 1922 roku uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie. W 1924 roku ukończył je jako stypendysta. Podczas nauki był aktywnym działaczem harcerskim.

Po otrzymaniu dyplomu nauczycielskiego wyjeżdża do Wilna, gdzie podejmuje pracę jako nauczyciel w miejscowej szkole. Jednocześnie był działaczem społeczno-młodzieżowym.

Prowadził:
- piątą wileńską drużynę harcerską im. Jana Kowietulskiego
- oddział PCK
- redagował pismo pt. "Dziecko Polskie"

Jednocześnie z pracą społeczno-zawodową podjął studia. Początkowo ukończył roczny Wyższy Kurs Nauczycielski, następnie liczne kursy doskonalące. W dalszej kolejności skończył Dwuletnie Studium Pracy Społeczno-Oświatowej.

W 1934 roku rozpoczął pracę w 7-klasowej szkole podstawowej w Nieporęcie jako kierownik placówki. Tu również pracował społecznie.

Działał:
- w samorządzie gminnym;
- w spółdzielczości;
- w miejscowym oddziale ZNP;
- w harcerstwie.

W 1937 roku brał aktywny udział w strajku nauczycielskim.

W 1939 roku uczestniczył jako ochotnik w obronie Warszawy. Po kapitulacji wraca do Nieporętu i wkrótce ówczesny podporucznik rezerwy nawiązuje kontakty z osobami, które gromadziły wokół siebie przekonanych o potrzebie dalszej nieustającej walki z okupantem. Poza tym prowadził tajne nauczanie Już wiosną 1940r. w oparciu o system organizacyjny Związku Walki Zbrojnej na terenie gminy powstaje 3 batalion wchodzący w skład pułku Legionowskiego o kryptonimie "Folwark Marianowo". Batalion dowodzony przez ppor. Tokaja ps. Woźny III a potem Bolesław III i Bogdan składał się z 5 kompanii obejmujących swym działaniem całą gminę.

Po wojnie Bronisław Tokaj uzyskuje wyższe wykształcenie pedagogiczne i równolegle z pracą nauczycielską zajmuje się oświatą poza-szkolną. Pracuje w Kuratorium Łódzkim, organizuje liceum pedagogiczne a następnie gimnazjum i szkołę ćwiczeń oraz dwa internaty dla młodzieży w Kutnie. Następnie pełni funkcję dyrektora w liceum pedagogicznym w Tomaszowie Mazowieckim a potem w liceum ogólnokształcącym w Łodzi. W 1947 r. powołany zostaje do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1949 r. przechodzi do pracy w Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosł.

Po 13 latach pracy z Związku, po przeprowadzonej czystce Bronisław Tokaj zostaje zwolniony. Rozpoczął pracę w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa jako kierownik pracowni metodyczno-programowej, skąd po zawale przechodzi na rentę 1 września 1967 roku.
Po rekonwalescencji pracuje dalej, choć już na pół etatu, jako nauczyciel w Technikum Odzieżowym dla Pracujących.

Zmarł 24 stycznia 1971 roku w Warszawie. Bronisław Tokaj zdając sobie sprawę z krytycznego stanu swego zdrowia, wyraził wolę aby pochowano Go obok Jego chłopców na cmentarzu w Nieporęcie. Jednak wobec postanowienia ze strony pani Bronisławy Tokaj, by także Ona znalazła miejsce spoczynku w Nieporęcie, podjęto decyzję o wspólnej mogile.

Wrócił więc Bronislaw Tokaj do swego Nieporętu, do swoich żołnierzy także i uczniów i uczennic. W uznaniu zasług bojowych, pedagogicznych i społecznych dla ukochanej Ojczyzny, został awansowany do stopnia kapitana.