Kalendarium

Liczba odwiedzających: 326

66003a0a4d9dfb2ba02e84563d12b4cd06178e559713d0163a13717607862a72.jpg (44 KB)

- 1934 r. - kierownikiem miejscowej szkoły zostaje Bronisław Tokaj; z jego inicjatywy, przy wsparciu ówczesnego wójta gminy Dłutka i proboszcza parafii, Ludwika Kowieskiego, rozpoczyna się budowa fundamentów pod szkołę ogólnokształcącą w Nieporęcie
- 3 maja 1935 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły
- 1937 r. - oddanie szkoły do użytku;
- 1945 r. - kierownikiem szkoły jest Leon Jankowski
- 1946 r. - pierwsi absolwenci opuszczają mury szkoły
- 1963 r. - kierownikiem szkoły zostaje Józef Kozera - wraz z B. Tokajem przygotowują plany rozbudowy szkoły
- 1969-1971r. - rozbudowa szkoły - dobudowano piętro nad całym istniejącym budynkiem, wyposażono szkołę w centralne ogrzewanie i kanalizację, zaplecze kuchenne, mieszkanie służbowe
- 1973 r. - dyrektorem zostaje Kazimierz Janik- modernizuje klasy przekształcając je w klasopracownie przedmiotowe i wyposażając w liczne pomoce naukowe; dba o wysoki poziom kadry pedagogicznej, kierując wielu nauczycieli na studia magisterskie
- 1977 r. - na stanowisku dyrektora zasiada Irena Wieczorek - efektem jej starań jest budowa sali gimnastycznej
- 14 października 1983 r. - oddanie do użytku sali gimnastycznej
- luty 1994 r. - oddanie do użytku łącznika między szkołą a salą gimnastyczną
- 10 listopada 1997 r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Bronisława Tokaja - twórcy i kierownika szkoły
- 26 września 1998 r. - nadanie szkole imienia Bronisława Tokaja
- 1989 r. - stanowisko dyrektora przejmuje Jan Załęski
- 1990 r.- dyrektorem zostaje pani Halina Powała
- 1 września 1999 r. - dyrektorem szkoły zostaje Edyta Kuś; w budynku szkoły powstaje Gimnazjum w Nieporęcie
- 21 czerwca 2000 r. - szkoła żegna ostatnich ósmoklasistów
- 25 czerwca 2004 r. - po 29 latach pracy na stanowisku sekretarza szkoły na emeryturę przechodzi pani Wanda Szybowska
- 2 października 2006 r. - oddanie do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią
- 1 września 2006 r. - przeniesienie Gimnazjum do nowego budynku
-19 kwietnia 2013 r. - ostatnia, przed rozbiórką, zabawa w starej sali gimnastycznej
- 10 listopada 2014 r. - oddanie do użytku nowej hali gimnastycznej
- 30 listopada 2022 r. - ze stanowiska wicedyrektora szkoły, po 23 latach pełnienia funkcji, ustępuje pani Agnieszka Lewandowska
- 1 grudnia 2022 r. - wicedyrektorem szkoły zostaje pani Magdalena Kowalewska